Ние имаме това, от което се нуждаете!


Днешната бизнес среда преживява бързи промени - от увеличаване на постоянно възникващите регламенти, директиви, промени в закони и правила за отчитане на икономическите процеси до по-голяма от всякога конкуренция.

Ето защо, ние в АБРАТАКС се стремим да помагаме на нашите клиенти не само да оцелеят и запазят съществуващите нива на бизнеса си, но и да бележат устойчива тенденция на развитие. Нашият екип от специалсти е на разположение да предостави на клиентите ни широка гама от консултативни услуги на високо ниво, включващоа финансва отчетност и оценка на сложни счетоводни и отчетни процеси, внедряване на нови счетоводни стандарти, данъчна оценка и отчитане на бизнес сделки, консултации във връзка с прилагане на данъчно законодателство, одит услуги, възстановяване на ДДС, юридически услуги.

Ние имаме сериозен опит и познания в обслужването на фирми от всякакъв размер и в почти всички сфери на индустрията, като имаме ясна представа и трезви решения относно, рисковете, предизвикателствата и възможностите, които могат да съпътстват дейността на нашите клиенти. Съчетавайки личното участие на високо квалифицирани професионалисти и дългогодишният си опит в областта на счетоводните и данъчни услуги, АБРАТАКС може да посрещне експанзивните и уникални нужди на нашите клиенти.

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от АБРАТАКС ЕООД


„АБРАТАКС“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

европейски фонд оперативна програма

„АБРАТАКС“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-23581-C01 с наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 3052,00 лева, от които 2594,20 европейско и 457,80 национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение на проекта: 29.09.2020 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта: 29.12.2020 г.

На вашите услуги


Счетоводство

Счетоводно отчитане на стопанските операции в предприятието и изготвяне на финансови отчети съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Данъчни консултации

Консултации по практическото прилагане на данъчното законодателство. Консултации, изготвяне и проверка на данъчни декларации.

Заплати

Услуги по управление на работни заплати – изготвяне на месечни ведомости за работни заплати, изчисляване на социални и здравни осигуровки и др.

Възстановяване на ДДС

Услуги по възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Общността.

Одит

Независим финансов одит и преглед на финансови отчети. Одит и мониторинг на проекти, финансирани по програми на ЕС или други международни програми.

Правни услуги

Регистрация на търговски дружества, вписване на промени в търговския регистър, консултации и изготвяне на търговски договори и др.

Контакти


Интересувате ли се от нашите услуги? Обадете ни се или ни изпратете имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро!